Zawody strzeleckie w Kadzidle

Nowy bar | Restauracja | Sala Bankietowa w Kadzidle. Więcej
469 wyświetleń


W dniu 05 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle odbyły się zawody
strzeleckie „100 strzelców na 100-lecie odzyskania niepodległości”. Organizatorem zawodów
był Starosta Ostrołęcki, Delegatura w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie i Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Celem zawodów było rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem, popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy dotyczącej zagadnień obronności kraju, podnoszenie sprawności fizycznej oraz rywalizacja zespołów w zakresie umiejętności w strzelectwie sportowym. W zawodach wzięło udział 10 szkół, z każdej szkoły po 10 zawodników. Zwycięzcom wręczono puchary i dyplomy, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Wyniki rywalizacji:
I miejsce – Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle
II miejsce – Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie
III miejsce – Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu

Bogata oferta finansowa: Konta osobiste, Konta firmowe, pożyczki, kredyty

Author: Redakcja

Udostępnij wpis na