Wywiad z przewodnicząca rady gminy Kadzidło Barbarą Bączek

Nowy bar | Restauracja | Sala Bankietowa w Kadzidle. Więcej
1 855 wyświetleń


Gratuluję objęcia stanowiska przewodniczącej rady gminy Kadzidło. Jakie najważniejsze zadania czekają przed radą w zbliżającym się roku?

Dziękuję pięknie redakcji, koleżankom i kolegom radnym za zaufanie, a wszystkim moim wyborcom za możliwość reprezentowania ich w radzie gminy już drugą kadencję. Teraz moja rola będzie jeszcze trudniejsza i dlatego proszę wszystkich Państwa o wyrozumiałość i wsparcie.

Najważniejsza będzie dla mnie zgodna współpraca naszego samorządu. Będę się starała dotrwać na tym stanowisku do końca kadencji i jednoczyć radę tak, żeby mówiła jednym głosem. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie łatwo, bowiem oczekiwania radnych są duże, różnią się w zależności od okręgu, który reprezentują. Pragnę podkreślić, że jako przewodnicząca Rady Gminy Kadzidło będę starała się dbać o równowagę inwestycyjną.

Zdaję sobie sprawę z tego, iż będzie to niełatwa kadencja: ograniczone środki zewnętrzne na inwestycje, duże nakłady finansowe na oświatę, zmierzenie się z niełatwym problemem odpadów i rosnącymi cenami ich odbioru, koniecznością rozbudowy wodociągu, kanalizacji, oświetlenia, budową ścieżek rowerowych, budową i poprawą nowych dróg, zarówno asfaltowych jak i dojazdowych do pól i łąk. Bardzo zależy mi na pozyskiwaniu jak największej ilości funduszy ze środków zewnętrznych np. na fotowoltaikę, kolektory słoneczne, szerokopasmowy Internet. Istotną dla mnie kwestią jest stworzenie miejsca Dziennego Pobytu Seniora oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Dalej chcemy wspierać wszystkich twórców ludowych z terenu gminy oraz liczne, prężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne. Planów jest wiele. Na drodze do ich realizacji staje jednak brak wystarczających funduszy i dlatego wszystkie zadania wymagają rozłożenia w czasie.

Jeśli mówimy już o inwestycji na najbliższy rok, to co czeka radę najtrudniejszego podczas całej kadencji?

Myślę, że znacznie trudniejszym problemem niż inwestycje będzie niewątpliwie gwałtownie wzrastająca cena za odpady komunalne. Cena jest w dużej mierze niezależna od rady gminy, a podyktowana wynikiem przetargu. Wychodząc temu naprzeciw wspólnie z panem wójtem i przedstawicielami sąsiednich gmin uczestniczyłam, w poprzednim tygodniu, w wizycie w Związku Gmin Ostródzko-Iławskich pn. „Czyste środowisko”. Wizyta miała na celu poznanie dobrych wzorców, do wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w przyszłości.

Jednak już dziś radna gminy staję przed dylematem ustalenia sposobu naliczania opłaty za odpady komunalne w przyszłym roku i chciałabym poznać Państwa opinię w tej kwestii:

Zwracam się z prośbą do prowadzących portal o zadanie mieszkańcom tego pytania w formie ankiety, np. .czy Rada Gminy powinna ustalić kwotę opłaty za śmieci od osoby zamieszkałej?, czy jak dotychczas od gospodarstwa domowego?

Z jakimi wg Pani problemami borykają się mieszkańcy naszej gminy?

Myślę, że tak jak dla wszystkich mieszkańców naszego regionu jest to brak pracy, konieczność migracji ekonomicznej do większych miast, dostęp do specjalistycznej służby zdrowia, infrastruktura itp.

Co Przewodnicząca  jako osobie prywatna widziała by w naszej gminie? Nawet jeśli to mało realny plan. Co mogło by powstać?

W Naszej gminie widzę w przyszłości gminny żłobek, który znacznie ułatwił by matkom możliwość powrotu do pracy po okresie macierzyńskim. Widzę ścieżki rowerowe łączące Kadzidło z poszczególnymi miejscowościami. W przyszłości widzę też Dom Seniora, może we współpracy z sąsiednimi gminami. Widzę nowe zakłady pracy powstające na terenie naszej gminy, w których znajdzie zatrudnienie część mieszkańców. Rozbudowaną sieć gazową i wodociągową. Widzę młodych mieszkańców chętnie korzystających z bezpłatnych zajęć: fitness, taniec, aerobik itp. Trochę się rozmarzyłam, ale ja naprawdę wierzę że Nasza Gmina będzie się wszechstronnie rozwijać.

A jak widzi Pani współpracę z wójtem? Czy ostatnie głosowania nie oznacza pokazania dużej niechęci do obecnego włodarza?

Moim zdaniem nieodzownym elementem służącym rozwojowi każdej gminy, jest chęć rozmowy, porozumienia i współpracy Rady Gminy z Wójtem. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań, by ta współpraca była jak najlepsza. Nie zależy to tylko ode mnie, czy Rady. Wiele w tej kwestii do powiedzenia i zrobienia ma także Pan wójt. Jestem osobą, która nie chce budować murów. Nie można w moim przypadku mówić o niechęci, raczej o ostrożności. Zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy w tej kadencji będziemy musieli nauczyć się trudnej sztuki kompromisu.

Zwolennicy jak i przeciwnicy Wójta wspominają o zbieraniu podpisów pod referendum w sprawie odwołania rady lub Wójta. Jakie zdanie na ten temat ma Pani przewodnicząca?

Doskonale wszystkim wiadomo, że rada gminy oraz organy wykonawcze gminy, w tym przypadku wójt, mogą być odwołane w wyniku referendum lokalnego.
Referendum w sprawie odwołania obu,albo tylko jednego z tych organów przeprowadza się na wniosek co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, a w przypadku odwołania wójta,także z inicjatywy rady gminy. Wniosek mieszkańców może zostać złożony po upływie 10 miesięcy od dnia wyboru organu, albo 10 miesięcy od dnia ostatniego referendum w sprawie jego odwołania i nie później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem jego kadencji.
Moim zdaniem za wcześnie jest mówić o jakimkolwiek referendum. Od dnia zaprzysiężenia nie minął nawet miesiąc. Ani rada, ani wójt nie mieli możliwości wykazania się w obecnej kadencji. Zawsze najważniejsi dla mnie są ludzie, szanuję ich uwagi, poglądy, nawet wtedy, gdy są odmienne od moich. Słuchać i przyjmować słowa krytyki nauczyła mnie wieloletnia praca w szkole. Jeśli po upływie 10 miesięcy mieszkańcy podejmą decyzję o referendum przyjmę to z pokorą.

Dziękuję pięknie za rozmowę i korzystając z okazji, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia pragnę wszystkim odwiedzającym portal złożyć życzenia:

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości, ciepła
i radości oraz błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego Roku

Barbara Baczek

Przewodnicząca Rady Gminy Kadzidło

Bogata oferta finansowa: Konta osobiste, Konta firmowe, pożyczki, kredyty

Author: Redakcja

Udostępnij wpis na