Teleexpress o nauce dialektu kurpiowskiego w Kadzidle (video)

Nowy bar | Restauracja | Sala Bankietowa w Kadzidle. Więcej
321 wyświetleń


W poniedziałek, 25 września, Teleexpress wyemitował materiał o nauce dialektu kurpiowskiego w szkole podstawowej w Kadzidle.

Zapraszamy do obejrzenia (od 00:08:17)

Przypomnijmy, że w szko­łach na te­re­nie gminy Ka­dzi­dło od­by­wają się po­za­lek­cyj­ne za­ję­cia nauki dia­lek­tu kur­piow­skie­go i kul­tu­ry Kur­piów, w tym śpie­wu, tańca i rę­ko­dzie­ła. Projekt edukacyjny ma być „du­cho­wym zo­bo­wią­za­niem wobec prze­szłych po­ko­leń”.

Projekt, którego pomysłodawcą jest wójt Dariusz Łukaszewski, został przygotowany we współpracy ze Związkiem Kurpiów. Nauka kurpiowskiego dialektu i pisania połączona jest z zajęciami z tańca, śpiewu i rękodzieła.

 

źródło: eKadzidlo.pl, TVP

Bogata oferta finansowa: Konta osobiste, Konta firmowe, pożyczki, kredyty

Author:

Udostępnij wpis na