Poznajemy powiat. II sesja rady powiatu.

Nowy bar | Restauracja | Sala Bankietowa w Kadzidle. Więcej
971 wyświetleń


Za nami druga sesja rady powiatu w Ostrołęce.

Radni podjęli uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie, udzielenia pomocy finansowej gminie Troszyn oraz przeniesienia funduszy między zadaniami realizowanymi ze środków PFRON.

Rada delegowała radnego do składu komisji bezpieczeństwa i porządku. Został nim Stanisław Lipka. Powołano komisję rewizyjną w skład, której weszli:
Tadeusz Lipka – przewodniczący, Andrzej Lis, Kazimierz Ścibek, Kazimierz Rzewnicki i Stanisław Lipka.
Zgłoszono także kandydatów do stałych komisji rady powiatu w Ostrołęce.

Radny Rady Powiatu Ostrołęckiego Adam Białobrzeski, pracował będzie w komisjach:
1) Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
2) Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli
3) Infrastruktury
4) Skarg, Wniosków i Petycji

W czasie sesji, zostały złożone dwie interpelacje:
– Radny Adam Białobrzeski złożył w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Kurpiowskiej w Kadzidle, na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Jagodowej
– Radny Artur Kozłowski złożył w sprawie wydłużenia godzin funkcjonowania wybranych Wydziałów Starostwa w jednym określonym dniu tygodnia. W szczególności o wydłużenie pracy Wydziałów Komunikacji i Drogownictwa oraz Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomości.

 

Autor: Adam Białobrzeski
Zdjęcia: Adam Białobrzeski

Bogata oferta finansowa: Konta osobiste, Konta firmowe, pożyczki, kredyty

Author: Redakcja

Udostępnij wpis na