Awanse nauczycielskie w Kadzidle

Nowy bar | Restauracja | Sala Bankietowa w Kadzidle. Więcej
392 wyświetleń


Aneta Maria Wielechowska, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Wachu oraz Magdalena Aldona Kaliszewska, nauczycielka Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle, potwierdziły w dniu 27 sierpnia 2019 r., przed komisją egzaminacyjną, swój nauczycielski talent, wysokie umiejętności, świeże spojrzenie na dzisiejszą szkołę.

Panie mądrze zaprezentowały swój dorobek zawodowy, wyczerpująco odpowiedziały na pytania komisji, potwierdziły znajomość prawa oświatowego.

Komisję egzaminacyjną tworzyli: Halina Prusaczyk – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle, Anna Mielnicka – ekspert, Łucja Cicha – ekspert, Michał Giers – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, wójt Dariusz Łukaszewski – przewodniczący komisji.

Serdecznie gratulujemy!

fot. UG w Kadzidle

źródło: UG w Kadzidle

Bogata oferta finansowa: Konta osobiste, Konta firmowe, pożyczki, kredyty

Author: Redakcja

Udostępnij wpis na