Teleexpress o nauce dialektu kurpiowskiego w Kadzidle (video)
Wrz25

Teleexpress o nauce dialektu kurpiowskiego w Kadzidle (video)

W poniedziałek, 25 września, Teleexpress wyemitował materiał o nauce dialektu kurpiowskiego w szkole podstawowej w Kadzidle. Zapraszamy do obejrzenia (od 00:08:17) Przypomnijmy, że w szko­łach na te­re­nie gminy Ka­dzi­dło od­by­wają się po­za­lek­cyj­ne za­ję­cia nauki dia­lek­tu kur­piow­skie­go i kul­tu­ry Kur­piów, w tym śpie­wu, tańca i rę­ko­dzie­ła. Projekt edukacyjny ma być „du­cho­wym zo­bo­wią­za­niem wobec prze­szłych po­ko­leń”. Projekt, którego pomysłodawcą jest wójt Dariusz Łukaszewski, został przygotowany we współpracy ze Związkiem Kurpiów. Nauka kurpiowskiego dialektu i pisania połączona jest z zajęciami z tańca, śpiewu i rękodzieła.   źródło: eKadzidlo.pl,...

Czytaj dalej
Gmina Kadzidło z nowym partnerstwem
Wrz21

Gmina Kadzidło z nowym partnerstwem

Od 16 września przebywała w Kadzidle reprezentacja litewskiego Starostwa Szczodrobów (lit. Sidabravas). Delegację litewską tworzyli: starosta Vidmantas Blužas, Justė Venckutė – dyrektor administracji rejonu radziwiliskiego (Radviliškio rajono), Daiva Staškūnienė – specjalista ds. kultury w Starostwie Szczodrobów, Irena Duchowska – prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan oraz Honorowy Obywatel Gminy Kadzidło, Zenonas Gedvilas – dyrektor gimnazjum w Radziwiliszkach, Audronė Blužienė – nauczycielka radziwiliskiego gimnazjum, Antanas Bunius. Goście przyjechali na zaproszenie wójta Dariusza Łukaszewskiego. Zwiedzili kadzidlańskie gimnazjum, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Bibliotekę pod Brzozami, obiekt sportowy “Orlik”, nową bibliotekę, Zagrodę Kurpiowską oraz podziwiali koncert Zespołu “Kurpianka”. Gościom towarzyszyli wójt Dariusz Łukaszewski, przewodniczący Jan Mirosław Kulasik, dyrektorzy Katarzyna Sobiech, Michał Bogdański, Grzegorz Parzych oraz Wiesława Bogdańska i Czesław Bachmura. Podczas rozmów, goście zwracali uwagę na świetną infrastrukturę, dbałość o kulturę kurpiowską, ilość nowoczesnych obiektów. Dzień później, podczas uroczystej Sesji Rady Gminy, starosta Vidmantas Blužas oraz wójt Dariusz Łukaszewski podpisali umowę o współpracy, poprzedzoną jednomyślnie przyjętą, stosowną uchwałą Rady Gminy. Starosta Blužas dziękował za serdeczne przyjęcie, szansę na wymianę doświadczeń, możliwość zawiązywania dobrych relacji pomiędzy młodymi Polakami i Litwinami. Do wspólnej historii nawiązał wójt Łukaszewski, wspomniał o historycznej Laudzie, zapisanych na trwałe w pamięci Polaków Wodoktach, potrzebie pielęgnowania pamięci o wielkości danego państwa polsko-litewskiego. Podczas sesji przemawiali również Irena Duchowska oraz płk Dariusz Raczkiewicz – członek Zarządu Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich. Mówcy potwierdzili głęboki sens spotkań pomiędzy narodami oraz podkreślili wagę dialogu, bez którego cywilizacje i narody muszą ostatecznie upaść.   źródło: UG w...

Czytaj dalej
Nowe drogi asfaltowe w Kadzidle
Wrz21

Nowe drogi asfaltowe w Kadzidle

W ostatnim czasie Kadzidło doczekało się gruntownej przebudowy ulicy Piłsudskiego o długości blisko 530 metrów. Odnowione zostało również skrzyżowanie ulic Piłsudskiego, Kościuszki i Ogrodowej. Prace kosztowały blisko 175 000 złotych, które pochodziły z budżetu Gminy Kadzidło. Prace wykonało PBDiM z Mińska Mozowieckiego. Asfaltowej nawierzchni doczekała się ulica 11 Listopada na długości 170 metrów oraz nawierzchni utwardzonej na długości 190 metrów. Wykonanie inwestycji kosztowało budżet Gminy Kadzidło ponad 160 000 złotych. Prace wykonała ostrołęcka “Ostrada”. źródło: UG w...

Czytaj dalej
Uroczyste poświęcenie Skweru Pamięci Męczeństwa Kresowian
Wrz11

Uroczyste poświęcenie Skweru Pamięci Męczeństwa Kresowian

W najbliższą niedzielę, 17 września, zostanie poświęcony w Kadzidle Skwer Pamięci Męczeństwa Kresowian. Na skwerze znajdują się Droga Krzyżowa, zdrój wodny symbolizujący życie, tablice z dziesiątkami nazw związanych z historią Kresów, przejmująca rzeźba Chrystusa przed Poncjuszem Piłatem oraz latarnie symbolizujące światło Prawdy. Niedzielne obchody rozpoczną się uroczystą sesją Rady Gminy, podczas której zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Kadzidło a litewskim starostwem Szczodrobów (Sidabravas), reprezentowanym przez starostę Vidmantasa Bluźasa. O godzinie 12.00 w kościele parafialnym w Kadzidle, rozpocznie się uroczysta Msza Święta w intencji Kresowian, po której, uczestnicy uroczystości przejdą na Skwer Pamięci Męczeństwa Kresowian. W uroczystości, oprócz gospodarzy, wójta Dariusza Łukaszewskiego, przewodniczącego Jana Kulasika, ks. Proboszcza Ryszarda Kłosińskiego, mieszkańców Gminy Kadzidło, radnych, sołtysów, wezmą udział zacni Goście: ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Jan Skalski – prezes Światowego Związku Kresowian, żołnierze z 8. Szczycieńskiego Batalionu Radiotechnicznego, poczty sztandarowe, samorządowcy różnych szczebli, strażacy-ochotnicy z kadzidlańskiej orkiestry dętej, harcerze. Skwer, który został wykonany przez pracowników Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, znajduje się w Kadzidle, przy ulicy Sportowej, na wysokości stadionu gminnego. źródło: UG w...

Czytaj dalej
Odnowiono krzyż księdza Tworkowskiego
Cze28

Odnowiono krzyż księdza Tworkowskiego

Pracownicy Urzędu Gminy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej odnowili przydrożny krzyż, posadowiony przed wojną. Krzyż łączony jest, przez starszych mieszkańców Kadzidła, z osobą wybitnego kapłana, księdza Stanisława Tworkowskiego. Znajduje się przy drodze prowadzącej do Piaseczni, na wysokości leśniczówki i ulicy Jagodowej. Teren wokół Krzyża został oczyszczony z krzewów, samosiejek i chwastów. Oczyszczony został również krzyż, usunięto drobną roślinność, uzupełniono ubytki. Naprawiono i odmalowano płotek oddzielający krzyż od skarpy, który niebawem wróci na swoje miejsce. W najbliższym czasie całość zostanie oświetlona.   źródło:...

Czytaj dalej