Rolnik w sieci lub Mój biznes w sieci oraz inne moduły szkoleń niebawem w Kadzidle
Gru15

Rolnik w sieci lub Mój biznes w sieci oraz inne moduły szkoleń niebawem w Kadzidle

Gmina Kadzidło złożyła Wniosek o Powierzenie Grantu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Termin realizacji projektu: 12.2018 r. – 02.2019 r. Nasze starania uwieńczone zostały sukcesem. W ramach projektu przewidujemy zorganizowanie 24 szkoleń, w których łącznie weźmie udział 288 osób, każda grupa liczyć będzie 12 osób. Szkolenia odbywać się będą w systemie 2 x 8 godzin. Zajęcia odbywać się będą w miejscach z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Szkolenia zostaną przeprowadzone na podstawie opracowanych przez Operatora materiałów szkoleniowych. Wszyscy uczestnicy zostaną zaopatrzeni w materiały szkoleniowe. Mieszkańcy będą mieli możliwość wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych: 1. „Rodzic w Internecie”; 2. „Mój biznes w sieci”; 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”; 4. „Działam w sieciach społecznościowych”; 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”; 6. „Rolnik w sieci”; 7. „Kultura w sieci”. Odbiorcami projektu będą osoby fizyczne, które ukończyły 25 rok życia, zamieszkujące w województwie mazowieckim, w szczególności mieszkańcy gminy Kadzidło, którzy nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Zgodnie z założeniami projektu w szkoleniach przewidujemy udział min. 5% osób powyżej 65 lat. Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział tylko w jednym szkoleniu. Do przeprowadzenia szkoleń konieczny jest zakup nowego sprzętu komputerowego w ilości 24 sztuk wraz z niezbędnym oprogramowaniem i szafką mobilną, co jest zgodne z ilością osób na szkoleniu oraz zapewni sprawne przeprowadzenie szkoleń. Kwota dofinansowania: 148 320,00 zł. Program nie przewiduje wkładu własnego gminy. O termiach i sposobach realizacji będziemy informować na bieżąco. źródło:...

Czytaj dalej