Poznajemy powiat. II sesja rady powiatu.
Gru11

Poznajemy powiat. II sesja rady powiatu.

Za nami druga sesja rady powiatu w Ostrołęce. Radni podjęli uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie, udzielenia pomocy finansowej gminie Troszyn oraz przeniesienia funduszy między zadaniami realizowanymi ze środków PFRON. Rada delegowała radnego do składu komisji bezpieczeństwa i porządku. Został nim Stanisław Lipka. Powołano komisję rewizyjną w skład, której weszli: Tadeusz Lipka – przewodniczący, Andrzej Lis, Kazimierz Ścibek, Kazimierz Rzewnicki i Stanisław Lipka. Zgłoszono także kandydatów do stałych komisji rady powiatu w Ostrołęce. Radny Rady Powiatu Ostrołęckiego Adam Białobrzeski, pracował będzie w komisjach: 1) Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 2) Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli 3) Infrastruktury 4) Skarg, Wniosków i Petycji W czasie sesji, zostały złożone dwie interpelacje: – Radny Adam Białobrzeski złożył w sprawie budowy chodnika wzdłuż ul. Kurpiowskiej w Kadzidle, na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Jagodowej – Radny Artur Kozłowski złożył w sprawie wydłużenia godzin funkcjonowania wybranych Wydziałów Starostwa w jednym określonym dniu tygodnia. W szczególności o wydłużenie pracy Wydziałów Komunikacji i Drogownictwa oraz Wydziału Geodezji, Budownictwa i Gospodarki Nieruchomości.   Autor: Adam Białobrzeski Zdjęcia: Adam...

Czytaj dalej